Vegyvédelem – a veszélyes kemikáliák kezelése közben viselt személyi védőfelszerelések kiválasztási szempontjai

A vegyi eredetű veszélyekkel szemben viselt személyi védőfelszerelések kiválasztása összetett és ijesztő feladat, a számtalan változó tényező pedig – szakértő segítség nélkül – nagyon bonyolulttá és zavarossá teszi a döntési folyamatot.

A MÓDSZERES KOCKÁZATELEMZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

A különböző vegyi anyagok életciklusuk több szakaszában is kockázatot jelentenek az előállításuktól kezdve egészen a végső felhasználásukig, egyes esetekben még jóval az után is. Az iparban, mezőgazdaságban, egészségügyben és sok más ágazatban használt vegyszerek hihetetlenül széles spektruma különösen megnehezíti, hogy minimálisra csökkenthessük azt a kockázatot, amelyet az esetlegesen előforduló vegyi veszélyek jelentenek. A különböző alkalmazási területeken különféle módon és rendkívül változatos helyszíneken használt vegyi anyagok elképesztően sokféle veszélyt jelenthetnek a környezetre a gyártólétesítményektől kezdve a laboratóriumokon, festőműhelyeken és karbantartási feladatokon át az atomerőművekig, kármentesítési területekig, egészségügyi létesítményekig és katasztrófaelhárítási helyzetekig. A vegyi anyagok többféle módon a dolgozók testi épségét is veszélyeztethetik. Okozhatnak sérülést közvetlenül a bőrre kerülve, füst, gőz és por formájában belélegezve vagy véletlen lenyelés következtében is.

Az alkalmazási területek és veszélyhelyzetek sokszínűsége miatt különösen fontos egy módszeres kockázatelemzés készítése, melynek keretében sor kerül az adott vegyvédelmi célnak megfelelő személyi védőfelszerelések értékelésére és kiválasztására. A vegyvédelmi felszerelések kiválasztásánál nyilvánvalóan nem elegendő egyszerűen az iparágban általánosan használt megoldásokra támaszkodni vagy a jogszabályok minimumkövetelményinek megfelelni. A döntés meghozatalánál a gondot egyrészt az okozza, hogy az egyes európai PPE teljesítményosztályokon belül is rengeteg lehetőség kínálkozik.

További problémát jelent, hogy a védőfelszerelések elméleti védelmi szintjére a gyakorlatban ritkán vagy egyáltalán nincs szükség, a tényleges védelmi fokozatot pedig nagyon nehéz meghatározni. A munkavédelmi szakembereknek ezért a névleges értékek mögé kell tekinteniük, és a biztonság kérdését egészében kell vizsgálniuk, amikor a jogszabályi követelményeknek eleget téve meghatározzák a dolgozók vegyi anyagoknak való szükségtelen kitettsége elleni, „ésszerűen megvalósítható” védelmi intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett a biztonsági kérdések döntéshozóinak az alternatív PPE megoldások értékelésekor figyelembe kell venniük olyan tényezőket is, mint a dolgozó kényelme, a ruha illeszkedése, más védőfelszerelésekkel való kompatibilitása, karbantartási és tárolási szempontok stb.

AZ IPARI VEGYSZEREK KEZELÉSEKOR BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ha a vegyszert nem ismeri pontosan, mindig kezelje veszélyesként.

  • Soha ne használjon címke nélküli vegyszert.
  • Legyen tisztában a használt vegyszerrel kapcsolatos veszélyekkel és a szer biztonságos használatával.
  • Soha ne keverje össze egymással vagy más anyagokkal a vegyszereket, csak ha pontosan tudja, mit csinál, és megkapta az ehhez szükséges képzést.
  • Amennyiben lehetséges, kérjen biztonsági tanácsadást a vegyszer gyártójától, és mindig olvassa el a termékeken lévő címkéket.
  • A vegyvédelmi felszerelések kiválasztásakor lépjen kapcsolatba egy megbízható beszállítóval, a döntésnél pedig mindig vegye figyelembe a biztonságot, a tartósságot és hordhatóságot.

A SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK KIVÁLASZTÁSA ZAVARBA EJTŐ FELADAT

A személyi védőfelszerelés a vegyi eredetű veszélyek elleni védekezés utolsó elemét képviseli. Mint ilyen, kritikus fontosságú biztonsági eszköz, és nem tűr kompromisszumot. Ennek ellenére azonban gyakran előfordul, hogy a ruházat védőteljesítményét alul- vagy túlméretezik, sőt esetenként tévesen határozzák meg, mely szükségtelen kockázatnak teszi ki a személyzetet, és sérülés, rossz karbantartás vagy helytelen használat miatti hibákhoz vezethet.

Ez az oka annak, hogy a vegyi védőruházat kiválasztása ennyire összetett feladat. A védőfelszereléseket terhelő kockázatok helytelen meghatározása veszélyezteti a személyzetet, de legalábbis negatívan befolyásolja a dolgozók teljesítményét. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kockázatok egy része, melyet bizonyos vegyszerek okoznak, nem feltétlenül mutatkoznak azonnal. Az ilyen vegyi anyagokkal való érintkezés következményei akár évekkel később is jelentkezhetnek.

Nagy gondossággal kell ezért eljárni az ismert és várható kockázatok ellen megfelelően védő munkaruházat meghatározásánál. A személyi védőfelszerelések használatát (ha az nem kötelező jellegű) az adott feladatra vagy az érintett környezetre készített kockázatelemzésnek kell előírnia, melynek foglalkoznia kell a felhasználó kényelmét szolgáló fontos kérdésekkel is. Az olyan védőfelszerelés, amelyet nehéz fel- vagy levenni, kényelmetlen viselni, akadályozza a mozgást vagy indokolatlanul korlátozza a munkavégzést, minden esetben a felhasználók ellenállását fogja kiváltani. A felhasználók által elfogadott védőfelszerelések kiválasztása ugyanolyan fontos, és még nehezebb feladat is, mint a megfelelő műszaki jellemzők meghatározása.

A SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK KORLÁTOZÁSA – ELŐNYEIK ÉS KORLÁTAIK

A védőöltözékeket kiválasztó döntéshozóknak tisztában kell lenniük a jelenleg érvényben lévő műszaki szabványok korlátaival. Az európai CE-jelölés például azt jelenti, hogy az adott vegyvédelmi öltözék eleget tesz bizonyos minimumkövetelményeknek, és besorolható a hat CEN ruházati osztály vagy „típus” egyikébe. A különböző típusokon belüli széles teljesítménytartomány miatt azonban előfordulhat, hogy két azonos „típusba” sorolt védőöltözék nagyon eltérő védelmi szintet képvisel.

Ugyanígy, az EN szabvány „áttörési” osztályaira is (melyek a ruha áteresztési ellenállását időtartamban adják meg) elmondható, hogy az osztályok megállapítása laboratóriumban történt, így a gyakorlati teljesítményre vonatkozóan csak tájékoztató jellegű információval szolgál. Mindig fel kell ismerni, hogy az ellenőrzött körülmények között megállapított elméleti védelmi szint jelentősen eltérhet attól a védőteljesítménytől, amelyet az öltözék a valós használat során nyújtani tud, illetve minden veszélyhelyzet, tevékenység és veszélyes környezet más és más. Nem tekinthetők egyformának például a különböző módon kialakított munkahelyek, a különböző munkaköri tevékenységek, feladatvégzési módszerek és egyéni tényezők. A fenti okok miatt különösen fontos szakmai segítséget kérni, amikor a veszélyes környezetekben használandó ruházat értékelésére és kiválasztására kerül sor.

A CEN szabvány és a többi osztályozás azonban nagyon kevés figyelmet fordít, vagy egyáltalán nem foglalkozik ergonómiai kérdésekkel, így a védőfelszerelések vásárlóinak és kiválasztóinak nem ad semmilyen útmutatást arra vonatkozóan, hogy az adott felszerelés mennyire kényelmes viselet.

A LEGFONTOSABB A MEGELŐZÉS

Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy a személyi védőfelszerelések csak a viselőjét védik, de nem foglalkoznak a kockázati kitettség okával. Fontos, hogy a dolgozói kitettség korlátozásának vizsgálata előtt a veszélyforrás teljes eltávolítására irányuló összes intézkedés megtörténjen. Az alábbi veszélyhelyzet-elhárítási hierarchia ökölszabályként használható a helyes gyakorlat kialakításához:

  • Eltávolítás – távolítson el minden kockázati tényezőt, amennyiben ez lehetséges.
  • Helyettesítés – keressen egy biztonságos helyettesítő megoldást, például egy kevésbé toxikus vegyszert vagy egy másik munkamódszert.
  • Védelem – építsen be a dolgozók védelmét szolgáló műszaki megoldásokat, például gépi szellőzést, berendezésvédő elemeket, távirányítókat stb.
  • Figyelmeztetés és oktatás – biztosítson oktatást a dolgozóknak, és telepítsen megfelelő riasztó-és figyelmeztető rendszereket.

KINEK A FELELŐSSÉGE?

A vezetőség felelőssége, hogy a biztonságos feladatköröket és munkamódszereket kidolgozza, illetve a körülmények változása, például új veszélyforrás megjelenése esetén a feladatokat és az eljárásokat újraértékelje. Ugyanakkor nem csak a munkáltatókat terheli felelősség. Az alkalmazottaknak megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy vállalni tudják a kockázatos helyzetek felismerésének és a szükséges biztonsági óvintézkedések megtételének felelősségét. Felelősségi körükbe tartozik a személyi védőfelszerelések megfelelő módon történő használata és használatának, korlátainak, élettartamának és megfelelő ártalmatlanításának ismerete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZONNALI VÁLASZOK – KÉRJEN SZAKÉRTŐI TANÁCSOT

Az optimális személyi védőfelszerelések kiválasztásához biztos helyzetértékelés, a fennálló kockázatok részletes megértése, valamint a személyi védelem alapelveinek, a műszaki szabványok és a felszerelés teljesítményének átfogó ismerete szükséges. Az egyéni védőeszköz gyártójával való konzultáció elengedhetetlen a felkínált védelem megismeréséhez, valamint a kompromisszummentes biztonsághoz. Hacsak nem ismételt megrendelésről van szó, a kezeslábas védőruhák (illetve bármely más egyéni védőeszköz) kiválasztásakor nem elegendő egyetlen internetes oldal vagy kiadvány adataira támaszkodni, minden szakértői útmutatás nélkül. A személyi védelem optimális és legbiztonságosabb kiválasztásához határozott döntés, a kockázat részletes megértése, valamint a személyi védelem alapelveinek, a műszaki szabványok és a felszerelés teljesítményének átfogó ismerete szükséges.

A DuPont a védőruhák és kiegészítők átfogó termékválasztékát kínálja vegyszerkezelési tevékenységekhez (ilyen például a kiemelkedő Tychem® 4000S, amely a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja veszélyes környezetekben, valamint az új Tyvek® 800J kezeslábas, mely védelmet nyújt az olajjal, a túlnyomásos vízbázisú vegyszersugarakkal szemben, rendkívül kényelmes, jó szellőzésű, 3. típusba sorolt, korlátozott felhasználású védőruha.

DuPont – GLOBÁLIS PIACVEZETŐ A SZEMÉLYI VÉDELEM TERÉN

A személyi védelem világszerte elismert vezetőjeként a DuPont a felmerülő biztonsági igényeket elégíti ki a leghatékonyabb technológiákkal és újításokkal immár több mint 40 éve. A DuPont személyi védelmi ágazata átfogó támogatást kínál a védőruházat kiválasztásában, a vegyi kockázat felmérésében, valamint a védőruházat használatára vonatkozó képzésben. Testre szabott kiválasztási szolgáltatás érhető el az összes Tyvek® és Tychem® védőruházati termékhez.