A DuPont 9 lépésből álló útmutatója a kémiai kockázatfelméréshez

  A zavarba ejtő választékkal – és a bonyolult, tanúsítványokkal kapcsolatos információkkal – szembesülve felmerül a kérdés, hogy mégis milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a megfelelő védőöltözékek kiválasztásához.

Egyszerű lépések a megfelelő vegyvédelmi ruha kiválasztásához

Az ipari dolgozók számára alkalmas biztonságos, kényelmes és az előírásoknak megfelelő vegyvédelmi ruha kiválasztásához elengedhetetlen egy mindenre kiterjedő munkahelyi kockázatfelmérés elvégzése. A védőruházat kiválasztásának elősegítésére a DuPont egy lépésenkénti gyakorlati útmutató használatát javasolja, amelynek segítségével a kockázatfelmérési folyamat során megvizsgálhatók a kockázati tényezők.

1. lépés: A veszély meghatározása

Mi a kémiai veszély? Gáz, folyadék, gőz vagy szilárd részecske? Megváltozhat-e a veszélyt jelentő anyag halmazállapota (pl. folyadékból gőz állapotba)? Milyen koncentráció, pártartalom és hőmérséklet áll fenn? Előfordulnak más további veszélyek, például hő, nyílt láng, robbanás, sugárzás, elektrosztatikus feltöltődés, biológiai anyagok, illetve éles vagy durva felületek? Vannak-e a láthatóságra vagy mozgathatóságra vonatkozó különleges követelmények?

2. lépés: A védelem szükséges minimális szintjének meghatározása

Egy III. kategóriájú vegyvédelmi ruhatípus tanúsítványa leírja a teljes ruha ellenállóképességét az expozíció egy bizonyos formájával szemben (gáz, folyadék vagy por). Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a ruha 100%-os védelmet nyújt ezzel a fajta expozícióval szemben. A részletes eredmények áttekintése alapján a felhasználó meggyőződhet arról, hogy a ruha ténylegesen milyen védelmet nyújt, és milyen az áthatolhatatlansága.

3. lépés: A mérgezési veszély értékelése

A veszéllyel való rövid vagy hosszú távú érintkezés (expozíció) mérgező hatásának vagy következményeinek ismerete alapvető fontosságú. Mérje fel, hogy egy adott ruha, amely éppen csak megfelel egy bizonyos típusnak, elegendő védelmet biztosít-e. Például egy olyan ruha, amely az expozíció típusa tekintetében nagyobb védelmet nyújt (például egy 3. vagy 4. típusú ruha), sokkal kevesebb részecskét fog átereszteni, különösen ha kiegészítésképpen ragasztószalagokat is alkalmaznak, és jelentősen nagyobb mértékű védelmet fog nyújtani, mint egyes 5. típusú ruhák, amelyek bizonyos esetekben éppen csak megfelelnek az előírásoknak.

4. lépés: A védőruházat varrásának védelmi teljesítményére vonatkozó követelmények & meghatározása

Vegye figyelembe, hogy a folyékony vegyi anyagokra vonatkozó áthatolási vizsgálatokat mindössze 60 másodperces időtartammal végzik. Annak felméréséhez, hogy egy adott szövet 60 másodpercnél hosszabb expozíció esetében megvédi-e a ruha viselőjét ismerni kell az áteresztésre vonatkozó adatokat. Az áteresztés az a folyamat, amikor a folyékony, gőz vagy gáz halmazállapotú vegyi anyag molekuláris szinten (a pórusokon keresztül) hatol át a védőruházat anyagán. Az áteresztés szemmel látható jelek nélkül is bekövetkezhet. A vizsgálat időtartama 8 óra. Tipp: olvassa el a DuPont áteresztési útmutatót, amely részletes magyarázatot, példákat és áteresztésre vonatkozó adatokat tartalmaz.

Miután megállapította a szövet által nyújtott védelem szintjét, ellenőrizze újra és győződjön meg arról, hogy a varrásokat is megvizsgálták, és azok ugyanolyan szintű védelmet nyújtanak.

5. lépés: A mechanikai teljesítményre vonatkozó követelmények meghatározása

A szövet és a varrás mechanikai teljesítménybesorolása jelzésértékű, és a munka természetétől függően bizonyos jellemzők lényegesebbek lehetnek, mint mások. Egy kiváló védő tulajdonsággal rendelkező anyag csak akkor hasznos, ha ellenáll a munka során előforduló igénybevételnek és a feladatvégzés teljes időtartama alatt megőrzi épségét. Ezenkívül, a megfelelő méret kiválasztása (pl. több méret biztosítása a ruha viselője számára) alapvető fontosságú a megfelelő védelem biztosítása érdekében. A túlméretezett vagy méreten aluli ruhák viselése kerülendő, gondoskodni kell arról, mindig rendelkezésre álljanak a megfelelő méretek.

6. lépés: Kényelmi szempontok

A védelem fontos, és ugyanilyen fontos, hogy a ruha kényelmes legyen. A megfelelő védelmi és mechanikai teljesítmény meghatározása és egyúttal annak biztosítása, hogy a ruha maximálisan kényelmes legyen a viselője számára nagyban hozzájárulhat a kezeslábas védőruha helyes használatához, ezzel optimalizálva a ruha viselőjének elégedettségét és termelékenységét. A ruhák viselőivel elvégzett vizsgálatokban a kulcsfontosságú kényelmi szempontok a következők voltak: szabad mozgás meghajláskor/kinyúláskor, súly, milyen érzést kelt a ruha a bőrön, és a ruházat szellőzőképessége. A levegőt és párát egyaránt áteresztő ruhák kényelmesebbek, noha ezek egyúttal kevésbé óvnak meg a szilárd részecskékkel vagy vegyi anyagokkal szemben, mint a semmit át nem eresztő és nem szellőző anyagok.

7. lépés: A beszállító kiválasztása

A védelem, a használat közbeni teljesítmény és a kényelem kulcsfontosságú kritériumok, csakúgy mint az, hogy ha egy gyártó márkája már jó hírnevet szerzett azzal, hogy állandó minőséget biztosít. A DuPont ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik és kezeslábas védőruháinkat és anyagainkat a minimális követelményeket messze túlszárnyaló, szigorú statisztikai minőségellenőrzés mellett állítjuk elő.

8. lépés: A termék helyes használatának meghatározása

Legyen tisztában a termék korlátaival, mivel ezek hasznos információk lehetnek a termék helyes használatához. Emellett fontos kérdéseket vethetnek fel, például azt, hogy szükséges-e ragasztószalaggal való további zárás, figyelembe kell-e venni a földelésre vonatkozó követelményeket, milyen teljesítményt nyújt a ruha bizonyos hőmérsékletek esetén, valamint olyan módon lehet-e levenni a ruhát, amelyhez külön képzés szükséges a szennyeződés elkerülése érdekében.

9. lépés: Viselési teszt

Miután kiválasztotta a kezeslábas védőruhát, miért ne próbálná ki, hogy értékelje a teljesítményét használat közben? A termék tényleges viselés közbeni tesztelése bölcs lépés a kiválasztási folyamat során. A DuPont külön programot biztosít, amelynek keretében a felhasználó próbaképpen viselheti a védőruhát – próbálja ki!

Kiegészítő lépések: személyre szabott értékelési és tesztelési szolgáltatások

A DuPont több támogató eszközt is biztosít a kockázatfelmérés és a védőruha kiválasztásának megkönnyítésére , az internetes eszközöktől és a kockázatfelmérés során a DuPont személyi védelemmel foglalkozó szakemberei és vegyészei által nyújtott helyszíni támogatástól kezdve egészen az Ön által alkalmazott speciális vegyi anyagokkal végzett áteresztési vizsgálatig. A DuPont szakemberei ezenkívül képzéseket is tartanak a védőruhák viselői számára a ruha biztonságos használatához, illetve ismertetik a termék teljesítményét, ezáltal elfogadhatóbbá téve azt a ruha viselője számára. A műszaki kérdésekre a Techline szolgálat tud választ adni. Szakembergárdánk a Tyvek® és Tychem® kezeslábas védőruhák anyagának fizikai tulajdonságait, kémiai áteresztési és áthatolási adatait tartalmazó összetett, átfogó adatbázist üzemeltetnek.