Védőruházat választása átfogó környezeti és vészhelyzeti tisztítási tevékenységekhez

A környezeti katasztrófák és vészhelyzetek oka lehet az emberi tevékenység vagy valamilyen természeti jelenség is, de mindenképpen gyors és hatékony intézkedésekre van szükség az embereket és a környezetet veszélyeztető hatások csökkentésére. A felkészületlenség, illetve a válaszlépések elmaradása súlyos – gyakran emberéletet veszélyeztető – következményekkel járhat, amelyekhez rendszerint hosszú távú környezeti károk társulnak. 

VÉDŐRUHÁZAT

A környezetvédelmi tisztítási tevékenységekhez szükséges személyi védőfelszerelések (PPE) elnevezés alatt mindig védelmi „együttest” értünk. Ez számos, egymással szorosan összefüggő elemből áll, ilyen például a kezeslábas, a kesztyű, a lábbeli és a fejvédő, amelyeknek együtt biztosítaniuk kell a szükséges védelmet viselőjük számára, egyúttal fenn kell tartaniuk a nagyfokú kényelmet, a megfelelő látást és láthatóságot, a kielégítő kommunikációt, az ésszerű mozgékonyságot és az elfogadható mértékű kézi műveletvégzést. Ezeknek a különböző összetevőknek a kiválasztását körültekintően kell végrehajtani, hogy ne csak önmagukban biztosítsák a megfelelő védelmet, hanem egymást kiegészítve hatékony együttest alkossanak. Ne feledje: a lánc erősségét a leggyengébb láncszem határozza meg.

FELKÉSZÜLÉS A VÁRATLANRA

A különféle lehetséges környezeti szerencsétlenségek és katasztrófák puszta száma gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tervezők, valamint az intézkedések végrehajtói számára ezen események súlyosságának, gyakoriságának vagy formájának előzetes kiszámítását. Egyszerűen annyit tehetnek, hogy igyekeznek felkészülni szinte minden ésszerűen előre látható esetre, a kismértékű vegyszerkiömléstől a legsúlyosabb katasztrófáig.

Amikor váratlan eseménnyel kell szembenézni, általában nincs idő teljes kockázatelemzésre, az idő minden esetben kulcsfontosságú tényező, és az esemény sikeres elhárításának előfeltétele a gondos előkészítés. Ez azt jelenti, hogy amikor környezeti veszélynek kitett területekhez kiválasztják az optimális személyi védőfelszereléseket, az előre nem látható veszélyek széles körét kell figyelembe venni, amelyeknek az elhárító személyzet, majd ezt követően a tisztítást végző csapat ki lehet téve. Ilyen esetekben a jelen lévő teljes személyzetet megfelelő védelemmel kell ellátni az általános vagy az előre látható veszélyekkel szemben, függetlenül attól, hogy ezek a kockázatok kézzelfoghatók-e. Például egy épület összedőlésekor ismert kockázat a potenciálisan káros ásványgyapotszálnak és mérgező pornak való kitettség, ám felmerülhet a veszélyes anyagok szélesebb körének (fűtőolajnak, vegyszereknek, ólomnak vagy fertőző patogéneknek) való kitettség kockázata is. Az ilyen nehezen meghatározható kockázatoknál a személyi védőfelszerelések tervezésekor nem csak az ismert, hasonló korábbi eseményeket kell figyelembe venni, hanem mérlegelni kell a legrosszabb esethez tartozó forgatókönyvet is, hogy a kisebb események egyszerűen kezelhetők legyenek.

A váratlanra való felkészülés ugyanezen alapelve érvényes a szokásoshoz közeli, nem vészhelyzeti szituációkra is – ilyen például a szennyezett terület felmérése és kezelése, illetve megszűnt ipari létesítmények kármentesítése. A „legrosszabb esetre való felkészülés” szemléletmód alóli egyetlen kivétel az lehet, amikor a veszély vagy szennyeződés pontos típusa és szintje az érintett területen végrehajtott teljes kockázatelemzés révén már ismert, továbbá ellenőrizve és dokumentálva van.

VÁLASZTÁSI SZEMPONT: TELJESÍTMÉNY ÉS KÉNYELEM

A felhasználó kényelme fontos tényező az optimális személyi védőfelszerelések kiválasztásánál vészhelyzeti tisztítási és környezeti kármentesítési tevékenységek esetében. A hőterhelés veszélyei, a termelékenység csökkenése, valamint a késztetés a kényelmetlen ruhák és felszerelések helytelen viselésére egyaránt döntő fontosságú szempont, amelyet figyelembe kell venni a ruházat kiválasztásakor. Az átfogó környezeti és vészhelyzeti tisztítási tevékenységek esetében a felhasználók nagyfokú kényelme különösen fontos szempont, hiszen a művelet léptéke, a gyakran távoli és megközelíthetetlen helyek, a munka intenzitása és a feladathoz való alkalmazkodás miatt a dolgozóknak hosszabb időszakokra viselniük kell a személyi védőfelszereléseket. Az ilyen típusú alkalmazásoknál a döntéshozóknak érdemes megfontolniuk a DuPont új Tyvek® 800J kezeslábasának használatát, amelynek kialakításakor szempont volt a többféle veszély elleni védelem és a huzamosabb idejű viselésnél is megőrzött kényelem optimális egyensúlya számos különféle tevékenységi körülmény esetén.

A KÉPZÉS ÉS A FELÜGYELET FONTOSSÁGA

A munkahelyi környezetben a munkáltatók rendszerint sokkal magasabb fokú ellenőrzést tudnak fenntartani, mint ami vészhelyzetben és távoli helyeken megvalósítható. Távoli helyszíneken szinte lehetetlen kiküszöbölni a veszélyt, és ilyen körülmények között a képzés és a megfelelő felszerelés elsődleges fontosságú. A felügyelet nélküli személyzet, különösen a veszélyes vagy nagy megterheléssel járó helyzetekben könnyen túlléphet az elővigyázatosság és az eljárásmód ésszerű határain.

EGYSZERI VAGY TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁS?

Hiány, rossz körülmények és gyenge védelem – ez csak néhány probléma a sok közül, ha hagyományos kezeslábas védőruhákat használják átfogó tisztítási műveleteknél. Nagyon nehezen kezelhetők a személyzetet érintő veszélykockázatok, ha nagyszámú munkás tartózkodik a területen hosszasan – néha heteken vagy akár hónapokon keresztül. Ez magyarázza az olcsóbb, egyszer használatos védőruhák népszerűségét a környezeti és vészhelyzeti tisztítási tevékenységeknél a többször felhasználható, mosható ruhákkal szemben. A rendkívül szennyezett környezetekben az eldobható kezeslábasok nyilvánvaló előnyei mellett ezek az egyszerű használat és a személyi higiénia szempontjából is kedvezőbbek, és szükségtelenné teszik a költséges és gyakran megvalósíthatatlan fertőtlenítési és karbantartási feladatokat. Ez különösen nagyobb környezeti kármentesítési programoknál előnyös, ahol nagyon sok önkéntes és ideiglenes dolgozó magas szintű védelmét kell biztosítani kedvező áron.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINDENRE VÁLASZT KAPOTT, VAGY TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

A személyi védőfelszerelések optimális választásához helytálló megítélés, a jelentkező veszélyek részletes megértése, valamint a személyi védelem alapelveinek, a műszaki szabványok és a felszerelés teljesítményének átfogó ismerete szükséges. Kezeslábas védőruházat (vagy bármely más személyi védőfelszerelés) választásakor nem elegendő egy webhelyre vagy termékismertetőre hagyatkozni. A személyi védelem optimális és legbiztonságosabb választásához határozott döntés, a kockázat részletes megértése, valamint a személyi védelem alapelveinek, a műszaki szabványok és a felszerelés teljesítményének átfogó ismerete szükséges.

KAPJON VÁLASZT KÉRDÉSEIRE MOST – SZAKÉRTŐI TANÁCSOK

A DuPont a védőruhák és kiegészítők átfogó termékválasztékát kínálja vegyszerkezelési tevékenységekhez (ilyen például a kiemelkedő Tychem® 4000S, amely a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja veszélyes környezetekben, valamint az izgalmas, új Tyvek® 800J kezeslábas, amely a jó szellőzést egyesíti a vízbázisú vegyszerek folyadéksugarával szembeni védelemmel – nagyon kényelmes, Type 3 besorolású, korlátozottan használható kezeslábasban.

DuPont – GLOBÁLIS PIACVEZETŐ A SZEMÉLYI VÉDELEM TERÉN

A személyi védelem világszerte elismert vezetőjeként a DuPont a felmerülő biztonsági igényeket elégíti ki a leghatékonyabb technológiákkal és újításokkal immár több mint 40 éve. A DuPont személyi védelmi ágazata átfogó támogatást kínál a védőruházat kiválasztásában, a vegyi kockázat felmérésében, valamint a védőruházat használatára vonatkozó képzésben. Testreszabott kiválasztási szolgáltatás érhető el az összes Tyvek® és Tychem® védőruházati termékhez.