Felelős termékkezelés: A legfontosabb védelme

A DuPont Növényvédő szer Üzletág elkötelezett a felelős termékkezelés iránt
A DuPont Növényvédő szer Üzletág elkötelezett a felelős termékkezelés iránt

A DuPont minden növényvédő szer terméke esetében elkötelezett a helyes növényvédő szer alkalmazás iránt. Ez a globális normák teljesítése mellett a Magyarországon érvényes helyi szabályok és előírások betartását is magában foglalja.

A felelős termékkezelés azt jelenti, hogy a termék teljes életciklusa alatt, a feltalálástól a felhasználáson át a megsemmisítésig gondoskodunk a biztonságos és helyes alkalmazásról. Erre példák a DuPont Növényvédő szer Üzletág termékeinek címkéin olvasható utasítások, amelyeket a könnyű érthetőség érdekében világosan és tömören fogalmazunk meg.

A DuPont termelőknek nyújtott támogatása

A DuPont irányelveket ad a növényvédő szerek felelős felhasználásához, és rendszeres tájékoztatással, szaktanácsadással segíti a termelőket a termékek helyes és felelős felhasználásában, ezáltal a hozamok és a terményminőség javításában. További információért kérjük, forduljon a DuPont területi képviselőihez.

A hatékony és felelős termékkezelés érdekében három védelmi prioritást is meghatároztunk:

1. Tárolás és megsemmisítés

Nem megfelelő kezelés és tárolás esetén a növényvédő szerek és csomagolásuk problémát jelenthetnek. A DuPont Növényvédő szer Üzletág tájékoztatást nyújt a vevőknek a növényvédő szer-termékek helyes kezeléséről és tárolásáról.

Fő lépések:

 • Minden növényvédő szert csak az eredeti, jól olvasható címkével ellátott csomagolásban szabad tárolni.
 • A termékeket megfelelően megvilágított és jól szellőző raktárban kell tárolni.
 • A növényvédő szerek tárolására szolgáló helyiséget illetéktelen személyektől elzárva kell tartani.
 • A kiürült csomagolóanyagot tiszta vízzel háromszor ki kell öblíteni, és a mosóvizet a permetléhez adni.
 • Az üres csomagolóanyagot háromszori kiöblítés után a megfelelő létesítménybe kell küldeni újrahasznosításra vagy megsemmisítésre: Vegye fel a kapcsolatot egy erre szakosodott, és jogosítvánnyal rendelkező hulladék megsemmisítő vállalattal: CSEBER Kft. 1024 Budapest Margit krt. 43-45. Tel: +36-1-340-48-88.
 • Tilos a növényvédő szert, fel nem használt maradékát és csomagolóanyagát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba és állóvizekbe juttatni!
 • A személyi védőfelszereléseket a termékektől elkülönített helyiségekben kell elhelyezni.

2. Biztonságos szállítás

A legtöbb növényvédő szer szállítását helyi jogszabályok szabályozzák. A növényvédő szerek szállítása során be kell tartani ezeket az előírásokat, köztük a szállítmány pontos megjelölésére és a kísérő dokumentumok helyességére vonatkozó szabályokat.

Fő lépések:

 • Minden növényvédő szer szállításhoz használt járművet fel kell szerelni védő- és vész esetén szükséges felszereléssel, például kesztyűvel, csizmával, ABC típusú tűzoltó berendezéssel, elemlámpával és az anyag szabadba kerülése esetén alkalmazható felfogó anyaggal (pl. homok).
 • A növényvédő szerek csak az utasoktól, élőlényektől és élelmiszerektől elkülönítve szállíthatók.
 • A szállítás során be kell tartani a növényvédő szer összetételének megfelelő veszélyes áru szállításra vonatkozó szabályozásokat.

3. Helyes alkalmazás

A növényvédő szerek keverését, tartályba töltését és kijuttatását végző személyeknek gondoskodniuk kell saját védelmükről. A dolgozóknak meg kell tanítani a személyi védőfelszerelések helyes használatát, a keverési, tartályba töltési és kijuttatási utasítások betartását, valamint azt, hogy a kijuttatás után mennyi idő elteltével térhetnek vissza a munka helyszínére vagy takaríthatják be a termést.

Fő lépések:

 • Tájékozódjon, hogy milyen személyi védőfelszerelések szükségesek az adott termék kijuttatásához. Ezt az információt a növényvédő szer címkéje és használati utasítása tartalmazza.
 • Kijuttatás előtt számítsa ki a szükséges növényvédő szer mennyiséget, és csak a kezeléshez szükséges mennyiséget keverje ki.

A weboldalon található információk kizárólag  tájékoztató jellegűek. A termékek használatának részletes ismertetésében minden esetben a termék címkéje az irányadó.