Jogi közlemény és felhasználási feltételek

Üdvözöljük! A DuPont a jelen webhelyet a következő feltételekkel és kikötésekkel (a továbbiakban „Feltételek”) biztosítja Önnek. A Feltételek a www.dupont.com címen található jelen webhelyre és a DuPont-nak a világ más részein található összes webhelyére (a továbbiakban együttesen a „Webhely”) vonatkoznak. A Webhely (ideértve annak tartalmát, formatervét, szerkezetét és kinézetét is) az E. I. du Pont de Nemours and Company vállalat tulajdona, és a szerzői jogokra, a védjegyekre és más szellemi tulajdonra, valamint a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó törvények védelme alatt áll. Azzal, hogy használja a Webhelyet, Ön elfogadja a jelen Feltételeket. Ha nem fogadja el a jelen Feltételek valamelyikét, akkor nem használhatja a Webhelyet. Ha kérdése merül fel a jelen Feltételekkel kapcsolatban, forduljon a VÁLLALATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTHOZ.

Adatvédelem

A jelen Webhely használatára vonatkozik még a DuPont Adatvédelmi nyilatkozata is, amely hivatkozás útján a jelen dokumentum részét képezi. Ön azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az interneten keresztül történő információtovábbítás sohasem lehet teljesen biztonságos és titkos, és még akkor is fennáll annak lehetősége, hogy az Ön által elküldött vagy a Webhelyről fogadott adatokat mások lehallgatják vagy megszerzik, ha egy adott adatátvitel titkosítottként van megjelölve.

A használati feltételek felülvizsgálata

A DuPont a jelen közlemény frissítésével bármikor, értesítés nélkül módosíthatja a jelen Feltételeket. Az, hogy Ön az ilyen módosítások után továbbra is használja a Webhelyet, azt jelenti, hogy Ön elfogadja az így módosított Feltételeket.

A használatra vonatkozó általános korlátozások

A DuPont és a DuPont számára jogokat biztosító harmadik felek minden jogot, jogcímet és érdekeltséget fenntartanak a jelen Webhelyen lévő anyagok vonatkozásában, amelyek a DuPont, illetve az ilyen harmadik felek szerzői jog által védett munkái. A DuPont korlátozott, személyes, nem kizárólagos és át nem ruházható licencet ad Önnek a jelen Webhelyen található anyagok kizárólag az Ön személyi számítógépén és mobileszközén, és kizárólag a Webhellyel való együttműködés céljából történő használatára és megjelenítésére. Az itt leírtaktól eltérő esetben Ön nem jogosult a jelen Webhelyen található anyagokat semmilyen módon lemásolni, letölteni, megjeleníteni, végrehajtani, reprodukálni, terjeszteni, módosítani, szerkeszteni, megváltoztatni vagy továbbfejleszteni. Ez a korlátozott licenc értesítés nélkül automatikusan megszűnik, amennyiben Ön megszegi a jelen Feltételek valamelyikét. Megszűnéskor Ön azonnal köteles letörölni és megsemmisíteni az összes letöltött és kinyomtatott anyagot. Ön nem rendelkezik semmilyen joggal, jogcímmel vagy érdekeltséggel (sem pedig semmiféle szerzői joggal, védjeggyel vagy más szellemi tulajdonjoggal) a jelen Webhelyhez, illetve a jelen Webhelyen található anyagokhoz kapcsolódóan.

Ön vállalja, hogy a DuPont előzetes írásos engedélye nélkül sem a jelen Webhelyet, sem a rajta található, illetve rajta keresztül elérhető anyagokat nem „keretezi be” vagy „tükrözi” semmilyen más kiszolgálón vagy internetalapú eszközön. Ön azt is vállalja, hogy nem használ semmilyen „oldalkaparó” vagy más automatikus eszközt, algoritmust vagy programot, illetve semmilyen hasonló kézi eljárást annak érdekében, hogy a jelen Webhely vagy a jelen Webhelyen található anyagok bármely részét elérje, lemásolja vagy figyelemmel kísérje, hogy reprodukálja vagy megkerülje a jelen Webhely navigációs felépítését, vagy hogy a jelen Webhelyről megszerezzen bármilyen olyan anyagot, amelyet a DuPont nem arra szánt és nem tett elérhetővé a jelen Webhelyen keresztül.

Ön:

 1. sem feltöréssel, sem jelszóbányászattal, sem semmilyen más törvénytelen eszközzel nem kísérelheti meg a jelen Webhely bármely szolgáltatását vagy tartalmát, illetve a DuPont bármely más rendszerét, hálózatát vagy kiszolgálóját elérni,
 2. nem kísérelheti meg tesztelni, sérülékenységét próbára tenni, továbbá
 3. nem kísérelheti meg nyomon követni, megkeresni, visszakeresni vagy felfedni a jelen Webhely bármelyik másik felhasználójának bármely adatát, a jelen Webhely bármely szolgáltatását vagy tartalmát, vagy a DuPont bármely más rendszerét, hálózatát vagy kiszolgálóját.

Ön nem használhatja a jelen Webhelyet törvénytelen vagy a jelen Feltételeket sértő célra, sem pedig olyan tevékenységre való felhívásra, amely törvénytelen vagy sérti a DuPont vagy mások jogait.

A DuPont nem ellenőrzi rendszeresen az Ön közleményeit és egyéb tevékenységét a Webhelyen, de fenntartja ennek jogát. Ha azonban a DuPont tudomást szerez a Webhely vagy a Webhely bármely Szolgáltatásának nem megfelelő használatáról, akkor a DuPont megteszi a saját belátása szerint szükségesnek ítélt intézkedéseket. Ön tudomásul veszi, hogy a DuPont-nak jogában áll, hogy a bűnüldöző szerveknek bejelentsen minden törvénytelennek tekinthető tevékenységet, illetve továbbítson nekik minden ilyenről beszámoló, hozzá beérkezett bejelentést. Ha erre felkérik, a DuPont teljes mértékben együtt fog működni a bűnüldöző szervekkel az interneten végrehajtott minden, állítólag törvénytelen tevékenység kivizsgálásában.

Elérhetőség

A DuPont több webhelyen kínál termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat és különféle egyéb funkciókat (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”) a világ különböző meghatározott térségeiben. Az egyes térségekben nyújtott Szolgáltatások elérhetőségei eltérhetnek egymástól a helyi vagy regionális törvények, a szabályozási állapot, a szállítás és egyéb megfontolások miatt. A DuPont nem szavatolja és nem állítja, hogy az egyik térség felhasználói egy másik térségben is megkapják a Szolgáltatásokat, és ha egy felhasználó egy másik térségben található webhelyen próbálja meg megrendelni a kínált Szolgáltatásokat, a DuPont törölheti a felhasználó megrendelését, vagy átirányíthatja a felhasználót a felhasználó térségének a webhelyére.

A DuPont által a világhálón közzétett információk tartalmazhatnak a DuPont olyan termékeire, programjaira és szolgáltatásaira vonatkozó hivatkozásokat és kereszthivatkozásokat, amelyeket még nem jelentettek be az Ön térségében, vagy amelyek még nem elérhetőek az Ön térségében. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a DuPont-nak szándékában áll az ilyen termékek, programok vagy szolgáltatások bejelentése az Ön térségében. Azt, hogy Ön milyen termékeket, programokat és szolgáltatásokat érhet el, a DuPont helyi üzleti kapcsolattartójától tudhatja meg.

Fiókok és biztonság

A jelen Webhelyen keresztül kínált Szolgáltatások némelyike megköveteli, hogy Ön regisztráljon, és felhasználónévvel és jelszóval fiókot hozzon létre. Ön a felelős felhasználónevének, jelszavának és más fiókadatának titokban tartásáért, és ugyancsak Ön a felelős minden olyan tevékenységért, amelyet az Ön fiókjával hajtanak végre, mert Ön nem tartotta titokban ezeket az adatokat. Ön vállalja, hogy azonnal tájékoztatja a DuPont-t, amint észleli, hogy az Ön fiókját vagy jelszavát illetéktelenül használják, vagy amint a fiókja biztonságának más megsértését tapasztalja. Ön a felelős felhasználónevének, jelszavának és más fiókadatának titokban tartásáért, és ugyancsak Ön lehet a felelős a DuPont-nal és másokkal szemben az Ön fiókjának és jelszavának illetéktelen használatáért, illetve annak következményeiért, ha nem tartja titokban fiókadatait.

Hivatkozások

A DuPont webhelyeiről harmadik felek webhelyeire

A jelen Webhely a világháló olyan más helyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek nem tartoznak a DuPont felügyelete alá, és amelyeket nem a DuPont tart fenn. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a DuPont jóváhagyólag minősítené az ilyen webhelyeket. Ön tudomásul veszi, hogy a DuPont ezeket a hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelmének biztosítása érdekében nyújtja, és Ön elfogadja, hogy a DuPont nem felelős az ilyen, esetlegesen hivatkozott webhelyek tartalmáért és a rajtuk megjelenő hivatkozásokért. Ön elfogadja továbbá, hogy a DuPont nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az Ön és az ilyen webhelyek tulajdonosai vagy üzemeltetői között létrejött kommunikációval, reklámmal, illetve adásvétellel kapcsolatban.

Harmadik felek webhelyeiről a DuPont webhelyeire

Ön használhat a DuPont Webhelyére mutató hivatkozásokat, amennyiben:

 • a DuPont egyetlen webhelyének anyaga vagy oldala köré sem tesz keretet vagy szegélyt, és más módszerrel sem változtatja meg semmilyen módon a tartalom vizuális megjelenését vagy külalakját a DuPont egyetlen webhelyén sem;
 • nem hasonlítja össze a DuPont termékeit vagy szolgáltatásait a versenytársak termékeivel, illetve szolgáltatásaival;
 • nem másolja le a DuPont egyetlen webhelyének egyetlen anyagát sem, és nem másolja le a DuPont egyetlen emblémáját és védjegyét sem;
 • nem magyarázza félre az Ön és a DuPont között fennálló kapcsolatot;
 • semmilyen módon nem utal arra, hogy a DuPont jóváhagyja vagy elismeri a hivatkozó felet, a hivatkozó webhelyet vagy a hivatkozó fél által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat;
 • nem tesz közzé a DuPont-ra vonatkozó hamis vagy félrevezető állításokat és utalásokat, és más módon sem rontja a DuPont márkanevét és védjegyeinek jó hírét;
 • a hivatkozott webhely nem tartalmaz olyan tartalmat, amely gyalázkodónak, fenyegetőnek, zaklatónak, szentségtörőnek vagy sértőnek,túlzottan erőszakosnak minősíthető, vagy amely sért valamely hatályos jogszabálytvagy másokat bátorít valamelyik hatályos jogszabály megsértésére; továbbá
 • a hivatkozott webhely nem tartalmaz olyan tartalmat, amely trágárnak, pornográfnak vagy a szexualitással nyíltan foglalkozónak tekinthető.

Annak további feltétele, hogy valaki a DuPont webhelyeire hivatkozhasson, az, hogy a hivatkozó fél elfogadja, hogy a DuPont saját belátása szerint bármikor visszavonhatja a DuPont webhelyeire mutató hivatkozások használatára vonatkozó engedélyt. A hivatkozó fél vállalja, hogy ilyen esetben azonnal eltávolítja a DuPont webhelyeire mutató összes hivatkozást.

Azzal, hogy a DuPont valamelyik webhelyére mutató hivatkozást használ, a hivatkozó fél vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és megóvja a DuPont vállalatot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, társvállalatait, megbízottait, licencbe adóit és üzleti partnereit bármilyen és minden veszteségtől, költségtől, kártól, kártérítési felelősségtől és kiadástól, nem korlátozó jelleggel ideértve az ilyen hivatkozások miatt felmerülő ügyvédi díjakat és védelmi költségeket is. A DuPont nem tehető felelőssé a hivatkozás elhelyezésével és az ilyen hivatkozás használatával kapcsolatosan felmerülő semmiféle közvetett, példát statuáló, véletlenszerű, büntető, rendkívüli és következményi kárért. A DuPont semmilyen – sem kifejezett, sem vélelmezett – jótállást nem vállal az ilyen hivatkozásokkal kapcsolatban.

 

A jótállás kizárása

Ön a jelen Webhelyet saját felelősségére használja. A jelen Webhely tartalmazhat olyan pontatlanságokat vagy hibákat, amelyek befolyásolják a Webhelyen található anyagok minőségét. Az anyagokat a DuPont sem részben, sem egészben nem ellenőrizte és hitelesítette egyenként. A DuPont nem szavatolja az anyagok pontosságát és időszerűségét. A DuPont nem vállal felelősséget az anyagokban található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül attól, hogy az anyagok a DuPont-tól vagy harmadik felektől származnak-e.

A JELEN WEBHELYET ÖN „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL”, BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL HASZNÁLHATJA. A DUPONT SEM ÖNMAGÁRA NÉZVE, SEM A JELEN WEBHELYEN ANYAGOT, SZOLGÁLTATÁST VAGY TARTALMAT BIZTOSÍTÓ SEMELYIK HARMADIK FÉLRE NÉZVE SEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ÉS NEM VÁLLAL SEMMILYEN JÓTÁLLÁST A WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A WEBHELYEN TALÁLHATÓ BÁRMELY ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE, ALKALMASSÁGÁRA, VALÓSÁGTARTALMÁRA, PONTOSSÁGÁRA ÉS TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS. A DUPONT EZENNEL KIZÁR MINDEN FELTÉTELT, NYILATKOZATOT ÉS JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A HARMADIK FELEK JOGAINAK EL NEM BITORLÁSÁRA VONATKOZÓ BÁRMELY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST IS. A DUPONT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZÉRT, HA ÖNT VAGY BÁRMELYIK HARMADIK FELET A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A JELEN WEBHELY ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT VAGY AZT, HOGY ÖN NEM TUDJA HASZNÁLNI A WEBHELYET) BÁRMIFÉLE KÁR ÉRI (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ, A RENDKÍVÜLI, A KÖVETKEZMÉNYI ÉS A BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A DUPONT-T KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Az EU állampolgáraira vonatkozó kivétel: HA ÖN AZ EURÓPAI UNIÓBAN LAKIK, AKKOR A DUPONT NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA FELELŐSSÉGÉT A GONDATLANSÁGBÓL ADÓDÓ HALÁLESETEK ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VONATKOZÁSÁBAN.

Pontatlanságok és hibák

A termékek jelen Webhelyen található leírásai, képei és egyéb ábrázolásai pontatlanságokat és hibákat tartalmazhatnak. A DuPont nem vállal semmiféle jótállást, és nem tesz semmiféle nyilatkozatot az ilyen információk pontosságára és teljességére vonatkozóan.

Továbbá a jelen Webhelyen található termékek árát és elérhetőségét a DuPont saját belátása szerint, értesítés nélkül, bármikor módosíthatja.

A DuPont-nak jogában áll visszautasítani vagy törölni a listán helytelen árral megjelenő termékekre vonatkozó bármely megrendelést. A DuPont-nak jogában áll visszautasítani vagy törölni bármely megrendelést, függetlenül attól, hogy már visszaigazolta-e azt, és hogy már megterhelte-e az Ön hitelkártyáját. Ha már megterhelte az Ön hitelkártyáját a vételárral, és törli az Ön megrendelését, akkor a DuPont azonnal jóváírja a levont összeget az Ön hitelkártya-számláján.

Helyi törvények; az exportálásra vonatkozó szabályok

A DuPont a jelen Webhelyet az Amerikai Egyesült Államokból felügyeli és üzemelteti. A jelen Webhelyen található anyagokra és Szolgáltatásokra minden szempontból az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai és előírásai vonatkoznak, ugyancsak ezek vonatkoznak adott esetben a technológiák és termékek külföldi licencbe adására és terjesztésére, ideértve az USA exportálásra vonatkozó előírásait (U.S. Export Control Regulations) és az ezek helyébe lépő, az USA Kereskedelmi Minisztériuma, Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatósága (International Trade Administration), illetve Exportálási Engedélyezési Hivatala (Office of Export Licensing) által kiadott jogszabályokat és előírásokat. Tilos az ilyen anyagokat az Egyesült Államok törvényei által meg nem engedett módon felhasználni. Sem az anyagok, sem a Webhely használata során megszerzett semmilyen információ nem szállíthatók, továbbíthatók vagy exportálhatók tovább – sem közvetlenül, sem közvetetten – tiltott vagy embargós országokban vagy ilyen országok állampolgárai számára, ilyen országok és személyek számára meg sem szerezhetők, továbbá nem használhatók fel nukleáris tevékenységhez, vegyi vagy biológiai fegyverekhez és rakétaprogramokhoz, kivéve, ha az Egyesült Államok Kormánya konkrétan engedélyt ad ilyen célú tevékenységre, illetve felhasználásra. Ön köteles szigorúan betartani az Egyesült Államok exportálásra vonatkozó összes jogszabályát, és viselni a kizárólagos felelősséget a szükséges exportengedélyek vagy továbbexportálási engedélyek beszerzéséért.

Ha Ön a Webhelyet az Amerikai Egyesült Államok területén kívülről használja, akkor Önnek be kell tartania az alkalmazandó helyi törvényeket is, ideértve az exportálásra és importálásra vonatkozó helyi jogszabályokat is.

Védjegyek

A DuPont ovális emblémája, a DuPont™, a The miracles of science™ és a ™ vagy az ® jellel megjelölt összes termék az E. I. du Pont de Nemours and Companyvagy e vállalat leányvállalatainak a védjegye vagy bejegyzett védjegye. A DuPont védjegyei nem használhatóak olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyek nem a DuPont termékei és szolgáltatásai.

Kéretlen ötletek

Bár a DuPont mindig szívesen fogadja az ötleteket és javaslatokat, azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk beküldött ötletek és javaslatok gyakran már elérhetőek más forrásból, ideértve a saját dolgozóink publikációit, illetve munkáit is.  Ez zavart kelthet az ötlet vagy javaslat származásával kapcsolatban.  Ezért azt szeretnénk, ha csak szabadalmi oltalom alatt álló találmányokkal fordulnának hozzánk.  Ha Ön ennek ellenére beküldi ötletét a DuPont-nak, akkor függetlenül attól, hogy mit mond vagy ír a beküldéshez kapcsolódóan, – kivéve ha külön írásos megállapodást köt a beküldött dologra vonatkozóan – a DuPont-nak vagy a DuPont leányvállalatainak elküldött dolgokra (ideértve az új termékekre vagy technológiákra vonatkozó ötleteket, a meglévő termékek vagy technológiák javítására vagy továbbfejlesztésére vonatkozó ötleteket, a folyamatokat, az anyagokat, a marketing- vagy reklámterveket, valamint az új termékek elnevezésére vonatkozó ötleteket is) a következő feltételek és kikötések vonatkoznak:

 • a DuPont nem köteles a beküldött dolgot titokban tartani vagy bizalmasan kezelni;
 • a DuPont nem köteles áttekinteni a beküldött dolgot, és nem köteles válaszolni a beküldőnek;
 • a beküldött dologra mint szellemi tulajdonra vonatkozó védelem kizárólag a szabadalmi oltalmon és a szerzői jogi védelmen alapul;
 • a DuPont saját hatáskörében dönti el azt, hogy fizet-e a beküldött dologért, és ha igen, akkor mennyit;
 • a beküldő szavatolja, hogy jogában állt az adott dolgot beküldeni, és hogy a beküldött dolog nem sérti a beküldő egyetlen jelenlegi vagy korábbi munkáltatója és semmilyen harmadik fél felé fennálló kötelezettségeit.

Termékekre és webhelyekre vonatkozó megjegyzések

A DuPont szívesen fogadja az Ön jelen Webhelyre és a DuPont jelenleg elérhető termékeire vonatkozó megjegyzéseit, amennyiben azok összhangban állnak az előző bekezdésben foglaltakkal. Megjegyzéseit itt vagy a jelen Webhely más kijelölt részein küldheti be. Az Ön által tett megjegyzések nem bizalmasak, és őket a DuPont korlátozás nélkül felhasználhatja.

Irányadó jog

Kivéve a kötelezően alkalmazandó helyi jogszabályokat, a jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely tevékenységre az USA Delaware államának törvényei az irányadók, függetlenül bármely joghatóság irányadó jogot meghatározó rendelkezéseitől. Ön elismeri Delaware állam bíróságainak illetékességét a jelen Feltételek és/vagy a Webhely Ön általi használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos minden jogvita rendezését illetően.

Jogtalan tevékenységek

A jelen Webhelyre beküldött dolgok, illetve a jelen Webhelyen található anyagok illetéktelen használata megsértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó törvényeket, a személyiségi jogokra és a nyilvánossághoz való jogra vonatkozó törvényeket, és megsérthet a kommunikációra vonatkozó bizonyos jogszabályokat és előírásokat, valamint más alkalmazandó jogszabályokat és előírásokat. Egyedül Ön a felelős az Ön saját tetteiért, továbbá az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használó bármely más személy tetteiért. Ezért Ön köteles megvédeni, kártalanítani és megóvni a DuPont vállalatot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, társvállalatait, megbízottait, licencbe adóit és üzleti partnereit bármilyen és minden veszteségtől, költségtől, kártól, kártérítési felelősségtől és kiadástól, nem korlátozó jelleggel ideértve az olyan ügyvédi díjakat és védelmi költségeket is, amelyek egy harmadik fél abból adódó vagy azzal kapcsolatos igényével vagy követelésével, illetve ezek elkerülésével kapcsolatban merültek fel, hogy a Webhely Ön általi használata vagy a Webhely bármely más személy általi, az Ön felhasználónevével és/vagy jelszavával történő használata (nem korlátozó jelleggel ideértve a közzétételi felületek Ön általi igénybevételét és az Ön által beküldött dolgokat is) megsérti az alkalmazandó jogszabályokat és előírásokat vagy valamelyik harmadik fél jogait.

Copyright © 2013, 2014 DuPont vagy annak leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A DuPont ovális embléma, a DuPont™, a The miracles of science™ és az ® vagy a ™ jellel megjelölt összes termék az E. I. du Pont de Nemours and Company vállalatnak vagy leányvállalatainak a védjegye vagy bejegyzett védjegye.