Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Üdvözöljük! A DuPont a következő feltételek („Feltételek“) szerint biztosítja a jelen oldal használatát. A jelen oldal használata érdekében bele kell egyeznie az alábbi feltételek mindegyikének betartásába. Amennyiben nem ért egyet a feltételek bármelyikével, kérjük, ne használja az oldalt. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a feltételek kapcsán, vegye fel a kapcsolatot a VÁLLALATI INFORMÁCIÓS KÖZPONTTAL.

Használatra vonatkozó általános korlátozások
A DuPont, illetve a DuPont számára jogokat biztosító harmadik felek rendelkeznek minden, a jelen Oldalhoz és az Oldalon található anyagokhoz kapcsolódó joggal, jogcímmel és érdekeltséggel. Az anyagok a DuPont, illetve a fenti harmadik felek szerzői joggal védett munkái. A DuPont korlátozott, személyes, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt biztosít Önnek az anyagok használatára és megjelenítésére, kizárólag saját személyi számítógépén, és kizárólag a DuPont weboldallal való interakcióhoz kapcsolódóan. A jelen dokumentumban felsoroltaktól eltekintve Önnek nem áll jogában az anyagok másolása, letöltése, megjelenítése, előadása, reprodukálása, terjesztése, módosítása, szerkesztése, megváltoztatása vagy fejlesztése semmilyen módon. A jelen korlátozott engedély automatikusan megszűnik az Ön értesítése nélkül, amennyiben Ön megszegi a Feltételek bármelyikét. A megszűnés esetén Önnek azonnal meg kell semmisítenie minden letöltött és nyomtatott anyagot. Ön nem rendelkezik semmilyen joggal, jogcímmel vagy érdekeltséggel (illetve semmilyen szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonjoggal) a jelen Oldalhoz és az Oldalon található anyagokhoz kapcsolódóan, és vállalja, hogy nem „szerkeszti“ és nem „tükrözi“ a jelen Oldalt, és a jelen Oldalon található, vagy a jelen Oldalról elérhető anyagokat semmilyen más szerveren vagy internetalapú eszközön a DuPont előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
A DuPont nem ellenőrzi folyamatosan az Oldalon kitett hozzászólásait, de fenntartja a jogot arra, hogy így tegyen. Ugyanakkor az internetes közösségen belüli jó állampolgárság támogatása érdekében a DuPont, amennyiben az Oldal vagy az Oldal Szolgáltatásainak nem megfelelő használata a tudomására jut, saját belátása szerint az általa megfelelőnek tartott módon reagálhat. Ön tudomásul veszi, hogy a DuPont-nak jogában áll bejelentést tenni a bűnüldöző hatóságoknak minden illegálisnak tekinthető tevékenységről, valamint bármely, az ilyen magatartásról szóló bejelentésről. Kérelem esetén a DuPont teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel bármely, az interneten történő vélt illegális tevékenység vizsgálata kapcsán.

Elérhetőség
A DuPont több – világszerte meghatározott régióknak szóló – termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat, és számos egyéb funkcionalitást (együttesen a „Szolgáltatások“) kínáló weboldalt üzemeltet. Az egy adott régióban kínált Szolgáltatások eltérhetnek a más régiókban kínált szolgáltatásoktól az elérhetőség, a helyi vagy regionális törvények, a szállítás és egyéb szempontok miatt. A DuPont nem vállal garanciát és szavatosságot arra vonatkozóan, hogy egy adott régióban élő felhasználó használhatja egy másik régió DuPont oldalának a szolgáltatásait, és a DuPont törölheti egy felhasználó rendelését, illetve átirányíthatja a felhasználót az adott felhasználó régiójához tartozó oldalra, amennyiben a felhasználó egy más régióhoz kapcsolódó oldalon próbálja megrendelni a kínált Szolgáltatásokat.
Előfordulhat, hogy a DuPont által az interneten nyilvánosságra hozott információk utalásokat és keresztutalásokat tartalmaznak a DuPont olyan termékeire, programjaira és szolgáltatásaira, amelyek az Ön országában nem hirdettek meg, illetve nem elérhetők. Az ilyen jellegű utalások nem jelentik azt, hogy a DuPont az ilyen jellegű termékek, programok vagy szolgáltatások meghirdetését tervezi az Ön országában. Vegye fel a kapcsolatot a helyi DuPont üzleti kapcsolattartóval, ha további információkat szeretne megtudni az Ön számára elérhető termékekről, programokról és szolgáltatásokról.

Linkek
A DuPont oldaláról harmadik felek weboldalaira
A DuPont weboldalának használata során előfordulhat, hogy kapcsolatba lép a jelen weboldal hirdetőivel, tagjaival vagy támogatóival, terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlük, illetve részt vesz promócióikban. Bármely ilyen jellegű kapcsolatfelvétel, hirdetés, vásárlás vagy promóció, beleértve az áruk és/vagy szolgáltatások átadását és kifizetését, és bármely más, a kapcsolatfelvételhez, vásárláshoz vagy promócióhoz kapcsolódó feltétel, garancia vagy jótállás kizárólag Ön és a vonatkozó harmadik fél között érvényes. Ön vállalja, hogy a DuPont nem vállal felelősséget és kötelezettséget semmilyen olyan kapcsolatfelvételért, vásárlásért vagy promócióért, amely Ön és a fenti harmadik fél között jön létre.
A jelen weboldal kapcsolódhat más, az interneten található oldalakhoz, amelyek nem állnak a DuPont ellenőrzése és fenntartása alatt. Az ilyen linkek nem jelentik a fenti oldalak DuPont általi jóváhagyását. Ön tudomásul veszi, hogy a DuPont csak a kényelem érdekében biztosítja a fenti linkeket, és beleegyezik, hogy a DuPont nem felel az olyan oldalakon található tartalomért vagy linkekért, amelyekre esetleg Önt átirányítják.

Harmadik felek weboldalairól a DuPont oldalára
Minden, harmadik fél („összekötő fél“) által a DuPont weboldalaira mutató linket írásban jóvá kell hagynia a DuPont vállalatnak, azzal a kivétellel, hogy a DuPont jóváhagyja az olyan linkeket, ahol a link, és a linkre kattintva aktivált oldalak:

 • nem keretezik vagy határolják be a DuPont weboldalon található bármely oldalt vagy anyagot, és nem használnak más olyan technikákat, amelyek bármely módon megváltoztatnák a DuPont weboldalán található bármely tartalom vizuális megjelenítését vagy megjelenését;
 • nem hasonlítják össze a DuPont termékeket vagy szolgáltatásokat a versenytársak termékeivel vagy szolgáltatásaival;
 • nem másolják le a DuPont weboldalán található anyagokat, vagy bármely DuPont logót vagy védjegyet a DuPont külön írásbeli engedélye nélkül;
 • nem tüntetik fel hamis fényben a DuPont vállalattal való kapcsolatot;
 • nem utalnak arra, hogy a DuPont jóváhagyja vagy támogatja az összekötő felet, az összekötő fél weboldalát, vagy az összekötő fél szolgáltatás- és termékkínálatát bármely módon;
 • nem mutat be hamis vagy félrevezető képet a DuPont vállalatról, és más módon sem károsítja a DuPont nevéhez és védjegyeihez kötődő cégértéket;
 • nem tartalmaz bármely módon sértőként, fenyegetőként, zaklatóként, a jó ízlést sértőként, vagy bántóként, túlzottan erőszakosként értelmezhető, illetve bármely vonatkozó törvényt megszegő, valamint másokat erre buzdító tartalmat;
 • nem tartalmaz obszcénként, pornográfként értelmezhető, valamint szexuálisan explicit tartalmat; és
 • csak olyan tartalmat tartalmaz, amely minden korcsoport számára megfelelő.
   

A jelen oldalra irányuló link megjelenítésének további feltétele, hogy az összekötő fél hozzájárul, hogy a DuPont saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a jelen weboldalra való hivatkozásra szóló engedélyt. Ebben az esetben az összekötő fél hozzájárul, hogy azonnal eltávolít minden, a jelen weboldalra utaló linket.

A DuPont weboldal linkjének feltüntetésével az összekapcsoló fél vállalja, hogy kártalanítja, és mentesíti a DuPont vállalatot minden veszteség, költség, kár, kárigény, cselekvés vagy kötelezettség alól, amely a linkkel kapcsolatosan merül fel. A DuPont nem felel semmilyen közvetett, példaszerű, járulékos, büntetőügyi, speciális vagy következményes kárért a link feltüntetése vagy a link használata kapcsán. A DuPont nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a linkek kapcsán.

Amennyiben a fenti feltételek szerint a DuPont jóváhagyására van szükség a DuPont weboldal linkjének feltüntetésére, vagy az összekötő félnek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az összekötő félnek kérnie kell-e a link feltüntetésére irányuló jóváhagyást, kérjük, használja a DuPont.com honlap alján található kapcsolatfelvételi űrlapot, és válassza a „vélemény a weboldalról“ lehetőséget tárgyként a legördülő menüből, majd írja le kérelmét a kérdés mezőben. Ezt követően egy DuPont képviselő hamarosan felkeresi Önt.

Felelősség kizárása
A jelen Oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Oldal tartalmazhat az Oldalon található anyagok minőségét befolyásoló pontatlanságokat vagy hibákat. A DuPont sem egészben, sem részben nem ellenőrizte és hitelesítette egyedileg az anyagokat. A DuPont nem szavatolja az anyagok pontosságát és időszerűségét. A DuPont nem felelős az anyagokban található hibákért és hiányosságokért, függetlenül attól, hogy azokat a DuPont vagy harmadik felek biztosították.

AZ OLDALT A JELEN FORMÁJÁBAN ÉS A JELENLEGI ELÉRÉSI ÚTVONALON BIZTOSÍTJUK BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A DUPONT A MAGA NEVÉBEN ÉS ANYAGOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, VAGY A JELEN OLDAL TARTALMÁT BIZTOSÍTÓ BÁRMELY HARMADIK FÉL NEVÉBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS GARANCIÁT A JELEN OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BÁRMELY, AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉT, ALKALMASSÁGÁT, IGAZSÁGTARTALMÁT, PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT. A VÁLLALAT EZÚTON LEMOND MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYI VAGY BÁRMELY MÁS FELTÉTELRŐL, JÓTÁLLÁSRÓL ÉS GARANCIÁRÓL, BELEÉRTVE BÁRMELY VÉLELMEZETT FORGALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁT, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁT, ILLETVE A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉT. A DUPONT NEM FELELŐS ÖNNEK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRT, AMELY A JELEN OLDALBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ, BELEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ OLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT VAGY AZ ÖN ÁLTALI HASZNÁLAT MEGHIÚSULÁSÁT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A DUPONT VÁLLALATOT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
EU állampolgárokra vonatkozó kivétel: AMENNYIBEN ÖN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉL, A DUPONT NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA FELELŐSSÉGÉT A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ HALÁLÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT.

Pontatlanságok vagy hibák
A jelen oldalon található termékleírások, -képek és egyéb megjelenítések pontatlanságokat és hibákat tartalmazhatnak. A DuPont nem vállal garanciát vagy szavatosságot az ilyen információk pontosságáért vagy teljességéért.
Továbbá a jelen oldalon található termékek ára és elérhetősége értesítés nélkül megváltoztatható bármikor a DuPont saját belátása szerint.
A DuPont vállalatnak jogában áll visszautasítani vagy törölni bármely, helytelen áron feltüntetett termék megrendelését. A DuPont vállalatnak jogában áll visszautasítani vagy törölni bármely ilyen megrendelést, függetlenül attól, hogy a megrendelés jóváhagyása megtörtént-e, és a vásárló bankkártyáját megterhelték-e. Amennyiben már sor került a bankkártya megterhelésére vásárlás céljából, és a megrendelést törölték, a DuPont haladéktalanul jóváírja az összeget a vásárló bankkártyáján a levonás összegében.

Helyi törvények; Exportszabályozás
A DuPont az Amerikai Egyesült Államokban található székhelyéről szabályozza és üzemelteti a jelen Oldalt, és nem vállal szavatosságot arra vonatkozóan, hogy az anyagok megfelelőek, illetve elérhetők lesznek más helyszíneken is. Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában minden, a jelen Oldalon található marketing- vagy promóciós anyag kizárólag az Egyesült Államokban található egyéneknek, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek szól. Amennyiben nem az Amerikai Egyesült Államokban használja az Oldalt, teljes mértékben Ön felel a hatályos helyi törvényeknek való megfelelőségért, beleértve nem kizárólagosan az export- és importszabályozást.
A jelen Oldalon található anyagokat az Egyesült Államok Exportszabályozási törvényei és rendeletei szabályozzák. Az ilyen jellegű anyagok eltérése az egyesült államokbeli törvényektől tilos. Az Oldal használata során szerzett anyagok és információk nem szerezhetők be, nem szállíthatók, nem adhatók át, és nem újraexportálhatók sem közvetve, sem közvetlenül a tiltott vagy embargó alá eső országokba vagy ezen országok állampolgárai számára, és nem használhatók fel nukleáris tevékenységekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez és rakétaprojektekhez, kivéve, ha az Egyesült Államok kormánya az ilyen célú használatot kifejezetten jóváhagyja. Önnek szigorúan be kell tartania az Egyesült Államok összes exporttörvényét, és kizárólagos felelősséget kell vállalnia az exporthoz vagy újraexporthoz esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséért.

Védjegyek
A DuPont ovális logó, a DuPont™, a The miracles of science™ és minden, ™ vagy ® jelzéssel ellátott termék az E.I. du Pont de Nemours and Company védjegye vagy bejegyzett védjegye. A DuPont védjegyek nem használhatók fel a nem DuPont termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

A felhasználási feltételek módosítása
A DuPont bármikor, értesítés nélkül módosíthatja a jelen Feltételeket a jelen tájékoztatás frissítésével. Amennyiben a módosításokat követően tovább használja az oldalt, az a módosított feltételek Ön általi elfogadásának tekintendő.

Alkalmazandó jog
Bármely, a jelen Feltételekhez kapcsolódó intézkedést Delaware állam törvényei szabályozzák, tekintet nélkül bármely joghatóság jogi rendelkezéseire vagy az azokkal való ellentmondásra. Ön vállalja, hogy a Delaware államban található joghatóságokhoz fordul minden, a jelen Feltételekből és/vagy a jelen Oldal használatából eredő, illetve azokhoz kapcsolódó jogvita megoldása céljából.

Jogosulatlan tevékenységek
A benyújtott anyagok és a jelen Oldalon található anyag jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegytörvényeket, a magánszféra védelmére és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, bizonyos hírközlési törvényeket és rendeleteket, és bármely más vonatkozó törvényt és rendeletet. Egyedül Ön felelős a tevékenységeiért, illetve az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használó személy tevékenységeiért. Ily módon Ön köteles a DuPont vállalatot, és annak tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, leányvállalatait, ügynökeit, licencadóit és üzleti partnereit kártalanítani bármely és minden olyan költségért, kárért, kötelezettségért és kiadásért (beleértve az ügyvédi díjakat), amelyek annak kapcsán, illetve abból eredően, vagy abból a célból merülnek fel, hogy a fentiek elkerüljenek bármely, harmadik fél általi követelést annak kapcsán, hogy az Oldal Ön általi, vagy bármely más, az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használó személy általi használata (beleértve korlátozás nélkül a hozzászólásokban való részvételt, valamint a benyújtott anyagokat) megsért bármely vonatkozó törvényt vagy szabályozást, illetve megsérti bármely harmadik fél jogait.