Nemzetközi adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a DuPont elkötelezettségét fogalmazza meg a DuPont által az üzleti tevékenysége során összegyűjtött vagy felhasznált személyes adatok védelme iránt.  A nyilatkozat hatálya kiterjed az alkalmazottak, az ügyfelek, a beszállítók és más harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására.
Nemzetközi szinten a DuPont és leányvállalatai üzleti tevékenységeik megkezdése és fenntartása során a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint fognak eljárni.

Tiszteletben tartjuk a személyes adatokvédelméhez fűződő jogokat.

A DuPont komolyan veszi az adatvédelem kérdését és elkötelezte magát a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások betartása irán. A DuPont időről-időre felülvizsgálja a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és kiadása során alkalmazott gyakorlatait így biztosítva, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Értesítés a személyes adatok gyűjtéséről.

A DuPont a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értesítést küld a személyes adatok gyűjtéséről. Minden értesítésben szerepel, hogy milyen információk szükségesek, és mire fogjuk azokat felhasználni.

Különleges adatok esetén kifejezett hozzájárulást kérünk/opt-in rendszer

A törvény által megengedett módon a DuPont olyan eljárásokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a különleges adatok gyűjtése külön kifejezett hozzájárulással történhessen.

Az adatokat az értesítésnek megfelelően dolgozzuk fel és továbbítjuk.

A DuPont a kiküldött értesítésnek megfelelően gyűjti és használja fel a személyes adatokat. Dönthet azonban úgy, hogy eltávolítja az azonosításra alkalmas információkat az összegyűjtött személyes adatok közül és az így kapott adatok ezután felhasználhatók statisztikai, történeti, tudományos és egyéb célokból, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Gondoskodunk az információk biztonságáról

A DuPont minden üzletileg indokolt intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságának megőrzése és az ilyen információk sértetlenségének védelme érdekében.

Módot adunk az érintetteknek, hogy betekinthessenek adataikba és azokat korrigálhassák.

A DuPont a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden üzletileg indokolt intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az érintettek betekinthessenek a velük kapcsolatban összegyűjtött információkba, és szükség esetén korrigálják a pontatlan vagy hiányos információkat, vagy töröltethessék személyes adataikat.

Megköveteljük, hogy a DuPont adatait feldolgozó más feleik betartsák a vonatkozó jogszabályokat.

A DuPonttól személyes adatokat kapó vagy a DuPont részére személyes adatokat továbbító felektől, beleértve a szolgáltatásokat nyújtó partnereket, megköveteljük, hogy megfelelően gondoskodjanak a személyes adatok védelméről.

Biztosítjuk a reklamációk feldolgozását.

A DuPont nyilvánosságra hozza, hogy milyen módon kezeli a reklamációkat abban az esetben, ha a személyes adatok védelmére vonatkozó eljárástól esetlegesen eltérnének.

A személyes adatokat kizárólag akkor adjuk ki, ha azt jogszabály vagy bírósági határozat előírja.

A DuPont a jogszabály vagy bírósági határozat által megengedetteknek vagy előírtaknak megfelelően gyűjti, használja fel, továbbítja és/vagy teszi közzé a személyes adatokat az olyan eljárásokban, amelyek esetében nem előírás az érintett személy értesítése (például nyomozások esetén).

Személyzeti eljárásainkat a DuPont Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően alakítjuk ki.

A DuPont személyzeti eljárásait, irányelveit, gyakorlatait és útmutatóit a jelen Nyilatkozatnak megfelelően alakítja ki.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot rugalmasan megváltoztassuk.

A DuPont fenntartja a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot vagy az ezzel kapcsolatos üzleti gyakorlatokat bármikor módosítsa vagy aktualizálja

Amennyiben aggodalmai merülnek fel az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az info@dupont.com címen és a tárgy sorába írja be, hogy “adatvédelem”.

Rev. 23 August 2016